Stödmedlem

Vi är beroende av stödmedlemmar i föreningen för att kunna bedriva vår verksamhet och kunna hjälpa så många hemlösa katter, hundar och andra smådjur som möjligt.
Det kostar 200 kronor per person och år att bli medlem, för familjmedlemskap kostar det 350 kronor.
Enklast betalar du ditt medlemskap genom att sätta in avgiften på  BG 5790 - 4351.
För vår administrations skull vill vi betona hur viktigt det är att du tydligt skriver vad betalningen gäller, samt ditt namn, din adress och gärna din e - postadress.
Har du mobilt BANK - ID kan du även betala via Swish. Då är vi tacksamma om du lägger till 1,50 kronor eftersom föreningen betalar den summan till banken för varje betalning som kommer in via Swish.
Vårt Swishnummer är: 123 091 62 62
Tack för ditt stöd!
Tillsammans kan vi driva Föreningen Öbacka Djurhem vidare!