Hälledal, Ramvik

Hälledal, Ramvik

Återfunnen: 
Ja

24/3-19. Isa har varir borta från sitt hem i Hälledal ca 3 veckor. Ser du henne ring Ida 070-3112077