Mimmi

Hona, med 5 ungar, som kommer från dödsbo. Kan flytta tidigast v 34-35