Glädjande nyhet

Ett testamente som ger Öbacka djurhem ett tillskott på 100.000 kronor var det stora glädjeämnet vid föreningens årsmöte på måndagskvällen. Det är en medlem som valt att ge föreningen detta stora bidrag till verksamheten.
- Vi är givetvis mycket tacksamma över det här tillskottet, säger den nyvalda ordföranden Akar Holmgren i en kommentar. Det finns så mycket som vi planerar att göra och de här pengarna ger oss möjligheter att fullfölja flera angelägna projekt. Bland annat planeras byggande av en loppisbod, utökade öppettider, en kastreringskampanj och studiecirkelverksamhet.
Budgeten för året omsluter intäkter och utgifter på cirka 280.000 kronor.
Akar Holmgren efterträdde vid årsmötet Gun Gabrielsson som föreningens ordförande. Gun Gabrielsson valde att lämna uppdraget efter fyra år.
Ett 30- tal medlemmar deltog i årsmötet. Föreningen kan redovisa en omfattande verksamhet. Inte mindre än 130 katter har omhändertagits. Av dessa har 110 fått nya hem. Tolv har hittat hem till sina respektive ägare och åtta har man tvingats avliva i samråd med veterinär. 17 omhändertagna hundar har under året omplacerats.
Föreningen är verksam inom en kastreringskampanj. Policyn är att alla katter av båda könen som inte används i avel skall vara kastrerade.
Öbacka Djurhem startades 2004. Föreningen jobbar bland annat för att höja kattens status i samhället och hjälper på olika sätt katter, hundar och smådjur som far illa. Antalet medlemmar är 125.
Utöver medlemsavgifter förstärks ekonomin genom öppet hus, loppisar , julmarknad och den populära kalendern med fotografier av föreningens katter och hundar. Upplagan är 200 exemplar och alla har sålts.
Uno Gradin

Nytillträdd och avgående ordförande, Akar Holmgren till vänster och till höger Gun Gabrielsson.
Foto Uno Gradin