Medlemsavgift - var noga!

Vi är glada över att nya medlemmar ständigt kommer till! Vi vill be er att vara mycket noga med att lämna tydliga uppgifter när ni betalar in medlemsavgiften. Det underlättar vårt arbete avsevärt om ni anger namn, adress och gärna e-postadress när ni gör betalningen. Får all text inte plats via Internetbanken går det bra att skicka e-post med uppgifterna till styrelsen@obackadjurhem.se i samband med inbetalningen.