E-postadresser

Vi hoppas på att kunna förbättra vår medlemsinformation med kontinuerliga utskick. Detta låter sig inte göras via brev av ekonomiska skäl, men får vi så många e-postadresser som möjligt i vårt register förbättras förutsättningarna för kommunikationen med er medlemmar. Skicka gärna e-post till styrelsen@obackadjurhem.se och meddela oss din adress.
Uppgifterna skyddas av PUL och lämnas inte vidare.