ENZO

ENZO

Kastrerad hankatt, försvunnen från Främmerbilla, Övik sen 20/10-15. Vet du något om var han är, ring Linnea 073-0650240